Felix Julianus Meyers (±1876-1954)
dokter

     

foto zoon van Lodewijk Meyers en Rosalie Saenen
echtgenoot van Marie-Madeleine Van Hille (1894-1993)

Vermeldingen

  • is geboren rond 21 september 1876 te Boom (prov.Antw.).
  • is Onderluitenant van de "garde Civique" rond 1910 te Boom (prov.Antw.).
  • is overleden op 1 mei 1954 te Boom (prov.Antw.).
  • Jules Meyers, dokter, is begraven op 5 mei 1954 te Boom (prov.Antw.) (Laan N plan 6-voor pand i).

Beschrijving

1912- 9 januari: Jules wordt benoemd als schepen

1918- november: Jules is dienstdoende burgemeester ter vervanging van burgemeester Emiel Van Reeth die naar Engeland was gevlucht. Toen de burgemeester in 1918 terugkeerde nam hij wegens gezondheidsredenen zijn ambt als burgemeester niet meer op. Jules Meyers bleef dienstdoende burgemeester tot de verkiezingen van 1921.

1950- 11 juni: dokter Jules Meyers viert zijn gouden ambtsjubileum .
 

Bronnen

- *Begraafboek 1937-1969 (open deze bron)
- Webalbum "Zo was Boom": Meyers Jules-officier bij de garde civique (open deze bron)

Copyright © 2011 Marc Verlinden