INDEXERING VAN HET GULDENBOEK DER VUURKAART

 

Wat is het Guldenboek Der  Vuurkaart?

Het Guldenboek werd uitgegeven tijdens de jaren dertig, met de allerlaatste editie in 1940,  door het Uitgevershuis J.Rozez te Brussel.  Het bevat  namen en foto's van oorlogsveteranen die in het bezit waren van een Vuurkaart. De veteraan die in het boek wou vermeld worden moest hiervoor een formulier invullen. Daar moest hij o.a. opgeven welke onderscheidingen hij had ontvangen. Via hetzelfde formulier kon hij ook het boek bestellen. Ter controle van de verstrekte info werden er huisbezoeken afgelegd waar de nodige bewijzen diende voorgelegd te worden. Een deel van de opbrengst van het boek diende ter ondersteuning van het "Fonds der grootse verminkten en invallieden".Het inschrijvingsformulier. Klik op de afbeelding voor de vergroting.

Namen van gesneuvelden zal je er, op enkele uitzonderingen na,  niet vinden. Eén van die uitzonderingen was Kapitein Vermeire.  Hij sneuvelde te Klerken op 28 september 1918 (met dank aan André De Clercq voor de info).

 Klik op de afbeelding voor de vergroting

 

Bij contante betaling kostte het boek 295 bef. Bij betaling van een voorschot van 100 bef. was dit 310 bef. Er kon ook in maandelijkse schijven betaald worden, maar dan kostte het 325 bef. Klik op de facturen voor de vergrootte versie.


 

Het boek  bestaat uit diverse edities.  Dit waren 8 Nederlandstalige en 8 Franstalige, met diverse bijvoegsels . Volgende edities werden uitgebracht:
1933-1934/ 1934-1935/ 1935-1936/ 1936-1937/ 1937/ 1937-1938/ 1938-1939 en 1940
. De editie 1940 is geen aparte editie maar telkens een kopie van één van de voorgaande edities met mogelijk enkele afwijkingen. De Nederlandstalige edities zijn, uitgenomen de beschrijving van de regimenten, identiek aan de Franstalige. Op de beginpagina van het boek staat telkens een voorbeeld van een Vuurkaart. Elke veteraan die het boek bestelde ontving een gepersonaliseerde versie met een afbeelding van "zijn" vuurkaart. Onze medewerker, Ludo, weet hierover nog te vertellen dat de houders der vuurkaart van diverse voordelen konden genieten. Zo verkregen ze 75 % korting op trein, tram en busvervoer in Belgie. Op medisch vlak bezaten ze het recht om  gratis op consultatie te gaan naar een speciaal  aangestelde dokter  en kregen een fikse korting op (of gratis) de voorgeschreven medicatie . Hiervoor bestonden speciale formulieren, die ze moesten meenemen op doktersbezoek. De frontstrepen leverden (vanaf hun 45e jaar) een rente op, die driemaandelijks werd uitbetaald met een postassignatie, en het bedrag was uiteraard afhankelijk van het aantal strepen.

 Hieronder enkele voorbeelden van een vuurkaart. Klik er op voor de vergrootte versie.

 

Het boek bevatte een folder met een toelichting over de frontstrepen, eretekens, en richtlijnen tot het bekomen van een invaliditeitspensioen.  Hiervoor heb je wel het gratis programma Acrobat reader  nodig. 
De folder kan je hier raadplegen

Welke informatie is er in het boek te vinden?

*De namen van de oorlogsveteranen, al dan niet, met een foto. De woonplaats, graad en militaire  onderscheidingen van de veteranen. Het is  zeker dat niet alle veteranen in de boeken werden  opgenomen.  

De symbolen onderaan de naam staan voor de onderscheidingen die de veteraan ontving. "P" staat voor een onderscheiding met Palm. "Frontstr." en "kw. str."zijn afkortingen voor "Frontstrepen" en "kwetsuurstrepen". In het Frans zijn dit "Ch.fr." en Ch.bl. Klik hier voor verklarende lijst van de symbolen. 

Een voorbeeld van een veteraan die het zeker verdiende om in het boek te staan is Cyril Van Bossche.
Cyril werd te Hamme geboren op 9 juli 1893 en overleed er op de gezegende leeftijd van 90 jaar.
Hij bezocht DAGELIJKS zijn gevallen strijdmakkers op het kerkhof van Hamme, weer of geen weer.


                    

                                                             Klik op de afbeeldingen voor een grotere weergave.

 

*Samenvatting van het verloop van de oorlog

Elk boek bevat meer dan 60 bladzijden die  in het kort chronologisch het verloop van de oorlog schetsen.  De bladzijden zijn genummerd met Romeinse cijfers en zijn rijkelijk geïllustreerd met foto's en kaarten. Vooraan in het boek (pagina IX) kan men de transcriptie van de brief van de Minister van Landsverdediging vinden, en het daaropvolgend Koninklijk besluit van 14 mei 1932, dat het ontstaan der Vuurkaart bezegelde.  Van de Franstalige versie kan je hier een gedeelte raadplegen. Met dank aan André Darquennes voor de transcriptie. 

*De geschiedenis van de regimenten. 

In elk van de acht edities van het Guldenboek der vuurkaart wordt de geschiedenis vermeld van de regimenten die deelnamen aan WOI.  De heer Frederik Geeroms nam het initiatief om deze waardevolle informatie te verwerken en dit met behoud van de originele tekst.  De regimenten zijn gerangschikt  zoals zij in de index van de boeken voorkomen.
 Klik hier om de geschiedenis van de regimenten te raadplegen.

 

Vuurkruisenbond

 

Op 22 april 1954 werd een nieuwe Belgische regering beëdigd. Deze stond onder leiding van Achiel Van Acker, en bestond uit socialisten en liberalen.  De Vuurkruisenbond nam meteen het initiatief hun bekommernissen over te maken aan de kersverse regering. Zij stelden een Kohier op dat o.a. de frontstreeprente, pensioenen, geneeskundige zorgen en misbruiken behandelde. Het  kohier werd ons bezorgd door André De Clercq, waarvoor dank.

Klik op de pagina's voor de vergroting.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

 


Wat houdt de indexering van de boeken in?

Het belang van dit project hoeft geen betoog. Via een alfabetische lijst kan worden gezocht naar de namen van de militairen die in de boeken werden opgenomen.  De lijst bevat kolommen met de familienaam, voorna(a)m(en),  woonplaats, boekdeel, bladzijde, graad, regiment. Tevens is er een kolom waar je kan zien of de militair in het boek met een foto gepubliceerd is. De volledige lijst bevat naast de voormelde kolommen ook de onderscheidingen die de militairen ontvingen. Vanwege de omvang is het niet mogelijk om de volledige lijst te publiceren.

Het project werd in april 2006 opgestart en in 2009 voltooid. Medewerkers aan dit project waren:
Ludo De Herdt, Roel Struyve, Dirk Van Hoef(www.ars-moriendi.be),  André Darquennes, Etienne Suy, Thomas De Groote, V.V.F.Merksem
en Marc Verlinden.

Een woord van dank gaat uit naar Willy Mees, John Paessens en Patrick Praats. Zonder hun hulp was dit project niet van start kunnen gaan.  Een speciaal woord van dank gaat ook naar Yvonne Heslinga, de stichtster van het Eerste Wereldoorlog forum, en aan alle leden van het forum die steeds klaar staan voor een deskundig antwoord. Het forum is hier te vinden: Forum Eerste Wereldoorlog 

De Heemkring "Ramscapple aan den Yser" verdient een speciale vermelding voor de verkregen informatie en hulp voor het project.

Waar is de lijst te raadplegen?

Je kan de lijst en de boeken hier raadplegen

Daarna kan je de boeken online raadplegen via deze link: Guldenboeken online

Indien je een fout vindt, gelieve dit dan te melden via dit adres: marc.verlinden@gmail.comUw mening is belangrijk, schrijf ze neer in ons gastenboek!

 Schrijf een bericht in het gastenboek.

Bekijk hier mijn gastenboek.